vergunning Parkstraat

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dimess bvba, de heer Gino Messely, Kolverikstraat 43, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van 3 eengezinswoningen,

voor de percelen, gelegen Parkstraat, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nrs. 0287T 2 en 0288T 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 augustus 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.