Vergunning Paridaanstraat z/n

Gepubliceerd op maandag 17 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Imano bv, de heer Glenn Geyssens, Coupure 840, 9000 Gent, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van 4 woningen en 4 carports,

voor de percelen, gelegen Paridaanstraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0216N2 en 0216Z2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 mei 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.