Vergunning Papestraat 86-88

Gepubliceerd op Donderdag 02 juli

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Belgische Rode Kruis son, Stallestraat 96, 1180 Ukkel, vertegenwoordid door de heer Bram Maes, Lauwestraat 4, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het wijzigen van functie en verbouwen van een loods,

voor de percelen, gelegen Papestraat 86-88, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0704P14, 0704C7 en 0704R14.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2020 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.