Vergunning Papaverstraat 3

Gepubliceerd op Dinsdag 22 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Steven en Tine Dekyvere-Broucke, Vinkestraat 57A, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een tuinpoort en aanleggen van verhardingen en een zwemvijver,

voor het perceel, gelegen Papaverstraat 3, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0591Y.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 september 2020 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.