Vergunning Omer Mullielaan 4

Gepubliceerd op Maandag 05 februari 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Jarne Vanbecelaere, Omer Mullielaan 4, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van een oprijstrook met parkeerplaats, 

voor het perceel, gelegen Omer Mullielaan 4, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0617V.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 januari 2024 beslist om een gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.