vergunning Nijverheidslaan 35

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Algemene Ondernemingen Tibergyn, de heer Hans Tibergyn, Nijverheidslaan 54, 8560 Wevelgem heefteen aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het bouwen van een bedrijfsgebouw met opslag van gasflessen, wasplaats voor eigen bedrijfsvoertuigen en parkeren van 15 bedrijfsvoertuigen.

voor het perceel, gelegen Nijverheidslaan 35, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie A, nr. 0350G .

Inrichtingsnummer: 20190510-0010.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
3.4.1°a), 15.1.1°, 15.4.1°, 17.1.2.1.1°,

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 augustus 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.