Vergunning Nieuwstraat 113

Gepubliceerd op maandag 10 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Transim bv, Doornikserijksweg 347, 8510 Kortrijk, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het renoveren van de linkerzijgevel,

voor het perceel, gelegen Nieuwstraat 113, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0643R5.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 mei 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.