vergunning Nieuwe Markt

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De Vlashaard cvba so, Vanackerestraat 43, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een meergezinswoning en de aanleg van de omgeving,

voor de percelen, gelegen Nieuwe Markt , kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nrs. 0704D 2 en 0704E 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 november 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.