vergunning Neerhofstraat 34

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Stijn Degrieck, Vrijheidstraat 181, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen en renoveren van een woning, rooien van bomen en aanleggen van terrassen en zwembad,

voor het perceel, gelegen Neerhofstraat 34, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0474L 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21 augustus 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.