Vergunning Neerhofstraat 21

Gepubliceerd op maandag 17 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Marc Malfait, Neerhofstraat 21, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het renoveren van het dak en de muren van een woning,

voor het perceel, gelegen Neerhofstraat 21, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0466X2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 mei 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.