vergunning Nachtegaalstraat 60

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Imke Van Damme, Nachtegaalstraat 60, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het schilderen van de voorgevel,

voor het perceel, gelegen Nachtegaalstraat 60, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0522K 3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 november 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.