Vergunning Moraviëstraat 16

Gepubliceerd op Donderdag 28 oktober 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Pascal De Boeverie, Moravie 26, 8501 Kortrijk, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een koppelwoning na afbraak van een villa met tuinhuis en garage,

voor het perceel, gelegen Moraviëstraat 16, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0917V.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.