vergunning Moorselestraat z/n

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Tobias Mestdagh, Legeweg 141 , 8020 Oostkamp heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het vellen van populieren,

voor het perceel, gelegen Moorselestraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0043D.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 september 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.