Vergunning Monseigneur Deneckerestraat 48

Gepubliceerd op Dinsdag 02 maart 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Daphne Vanhoutte, Monseigneur Deneckerestraat 48, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van het aanleggen van een dubbele oprit,

voor het perceel, gelegen Monseigneur Deneckerestraat 48, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0267D11.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 februari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.