Vergunning Monseigneur Deneckerestraat 35

Gepubliceerd op Donderdag 02 juli

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer David Vandevelde, Monseigneur Deneckerestraat 35, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een garage,

voor het perceel, gelegen Monseigneur Deneckerestraat 35, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0267D9.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2020 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.