Vergunning Menenstraat 368

Gepubliceerd op maandag 10 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

V-MAT Invest bv, de heer Egied Victor, Menenstraat 139, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het herbestemmen van een recreatiegebouw tot depot met kantoren, showroom en opslagruimte,

voor het perceel, gelegen Menenstraat 368, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0417V2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 mei 2021 beslist om een gedeeltelijke vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.