Vergunning Menenstraat 273

Gepubliceerd op maandag 17 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Haneka Construct bv, Van der Schuerenstraat 62, 9400 Ninove, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een ééngezinswoning in gesloten bebouwing,

voor het perceel, gelegen Menenstraat 273, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0189D3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 mei 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.