Vergunning Meiweg 15

Gepubliceerd op Woensdag 21 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Christophe en Ann Vandenbulcke-Vandoorne, Kortwagenstraat 24, 8880 Ledegem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een eengezinswoning,

voor het perceel, gelegen Meiweg 15, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0895A10.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.