vergunning Meerlaanstraat 61A

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Pauline Naert, Veemarkt 43 , 8500 Kortrijk heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een roterij naar een woning,

voor het perceel, gelegen Meerlaanstraat 61A, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 0416 2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 november 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.