Vergunning Maddensreke 1

Gepubliceerd op Dinsdag 02 maart 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Joren Vermeulen, Maalstraat 61, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een woning,

voor het perceel, gelegen Maddensreke 1, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0427V2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 februari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.