vergunning Luchthavenstraat 2

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Vincent Cuvelier, Luchthavenstraat 2, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het vellen van bomen,

voor het perceel, gelegen Luchthavenstraat 2, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0875T 14.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 april 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.