Vergunning Lommergoed 7

Gepubliceerd op maandag 17 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Dirk George, Lommergoed 7, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van een zwembad,

voor het perceel, gelegen Lommergoed 7, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0371L2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 mei 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.