Vergunning Lommergoed 51

Gepubliceerd op Woensdag 15 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Dominique Vanhee, Lommergoed 51, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het rooien van een boom,

voor het perceel, gelegen Lommergoed 51, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0383R.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 september 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.