Vergunning Lommergoed 17

Gepubliceerd op Maandag 18 januari 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Karen Vandendriessche, Lommergoed 17, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van een zwembad,

voor het perceel, gelegen Lommergoed 17, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie C, nr. 0377A2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 januari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.