Vergunning Ledegemstraat 9

Gepubliceerd op Donderdag 30 juni 2022

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Kevin en Stephanie Syx-Vercruysse, Ledegemstraat 9, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een eengezinswoning en bouwen van een tuinberging,

voor het perceel, gelegen Ledegemstraat 9, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie A, nr. 0512Y5.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 juni 2022 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.