Vergunning Kweekstraat 31

Gepubliceerd op Maandag 10 juni 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Wevelgem, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het slopen van een woning en de aanpalende garages, 

voor de percelen, gelegen Kweekstraat 31, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0589V en 0590R.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 juni 2024 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.