Vergunning Kwadestraat z/n

Gepubliceerd op Woensdag 21 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Katelijne Lesieur, Pieter Verhaeghestraat 136, 8520 Kuurne, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van twee paardenboxen,

voor het perceel, gelegen Kwadestraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0496A.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.