Vergunning Kwadestraat 25

Gepubliceerd op Dinsdag 18 juni 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Ben Demeestere, Ryselbosstraat 9, 8980 Zonnebeke, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het wijzigen van functie van een woning naar een loods, 

voor het perceel, gelegen Kwadestraat 25, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie B, nr. 0686F.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2024 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.