Vergunning Kozakstraat 196

Gepubliceerd op Dinsdag 22 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Ludovic en Sarah Blondeel-Caesens, Kozakstraat 196, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van woning,

voor het perceel, gelegen Kozakstraat 196, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0694F.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 september 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.