Vergunning Kouterstraat 11

Gepubliceerd op maandag 14 juni 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Meubelfabriek Demtre nv, mevrouw Kathy Demuynck, Kouterstraat 11, 8560 Wevelgem,  heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het opsplitsen van een bedrijfsgebouw in 2 entiteiten,

voor het perceel, gelegen Kouterstraat 11, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0843H.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 juni 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.