vergunning Kortrijkstraat z/n

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Lukas Demuynck, Tuinwijklaan 72, 8501 Kortrijk heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een garage,

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0875B.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 6 november 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.