Vergunning Kortrijkstraat 484

Gepubliceerd op Dinsdag 18 juni 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Top Motors Invest nv, Kortrijkstraat 506, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van een stockageplaats voor personenwagens, 

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat 484, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0918P17.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2024 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.