Vergunning Kortrijkstraat 428-428A

Gepubliceerd op Woensdag 21 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Clarimmo nv, Kortrijkstraat 452, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het regulariseren van 2 extra appartementen bij een vergund handelspand met 2 vergunde appartementen,

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat 428-428A, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0918B17.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.