Vergunning Kortrijkstraat 317

Gepubliceerd op Woensdag 21 april 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Sky Service bv, Grote Moerstraat 59, 8200 Brugge, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van verharding en plaatsen van een totem,

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat 317, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0875L5.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 april 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.