Vergunning Kortrijkstraat 214

Gepubliceerd op Woensdag 15 september 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Luc Deswarte nv, Fabriekstraat 2, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het afbreken van een woning en bouwen van een loods,

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat 214, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie C, nr. 0675D15.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 september 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.