Vergunning Kortrijkstraat 195

Gepubliceerd op Donderdag 28 oktober 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Ruben Vanhee, Kortrijkstraat 195, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het plaatsen van steenstrips,

voor het perceel, gelegen Kortrijkstraat 195, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0850T17.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.