Vergunning Korte Ballingstraat z/n

Gepubliceerd op maandag 17 mei 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Michiel en Yara Vanheede-Dejaegere, Bonestraat 41, 8760 Meulebeke, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een berging en carport,

voor de percelen, gelegen Korte Ballingstraat z/n, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie A, nrs. 0487B en 0320M.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 mei 2021 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.