Vergunning Koningin Fabiolastraat 70

Gepubliceerd op Donderdag 28 oktober 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Hemmax bv, de heer Sebastien Degryse, Graaf de Smet de Naeyerlaan 113, 8500 Kortrijk, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een woning tot handelsruimte met woongelegenheid,

voor het perceel, gelegen Koningin Fabiolastraat 70, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie D, nr. 0114D3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.