Vergunning Klijtstraat 34

Gepubliceerd op Donderdag 02 juli

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Jurgen Thermote, Klijtstraat 34, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het aanleggen van een zwembad,

voor het perceel, gelegen Klijtstraat 34, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie A, nr. 0104B.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.