Vergunning Klijtstraat 15

Gepubliceerd op Maandag 28 september 2020

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Koen en Katelijne Dewulf-Dejaeghere, Klijtstraat 15, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning tot woning met zorgwonen,

voor het perceel, gelegen Klijtstraat 15, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie A, nr. 0075M2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 september 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.