vergunning Kleine Ieperstraat

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius, Noordlaan 9, 8820 Torhout heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag gaat over het plaatsen van een elektriciteits- en gascabine,

voor het perceel, gelegen Kleine Ieperstraat, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie D, nr. 0480N .

Inrichtingsnummer: 20190506-0012.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:
12.2.1°, 16.5.,

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 augustus 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.