Vergunning Klaproosstraat 2

Gepubliceerd op Maandag 18 januari 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Stephanie Vermaut, Klaproosstraat 2, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het wijzigen van de voorgevel (garagepoort wordt raam),

voor het perceel, gelegen Klaproosstraat 2, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0414R.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 januari 2021 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.