Vergunning Karrestraat 115

Gepubliceerd op Donderdag 28 oktober 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Nick Hespel, Guldensporenstraat 25, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een alleenstaande eengezinswoning,

voor het perceel, gelegen Karrestraat 115, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 1393B.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.