Vergunning Karrestraat 115

Gepubliceerd op Donderdag 27 februari

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer en mevrouw Jonathan en Shannah Verhamme-Mahieu, Preshoekstraat 23, 8510 Kortrijk, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een eengezinswoning,

voor het perceel, gelegen Karrestraat 115, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie B, nr. 1126N 4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 februari 2020 beslist om een vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.