Vergunning Karekietenstraat 20

Gepubliceerd op Dinsdag 18 juni 2024

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Michael en Eline Naessens-Goethaert, Karekietenstraat 20, 8560 Wevelgem, hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een vrijstaande woning, 

voor het perceel, gelegen Karekietenstraat 20, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0452G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2024 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.