vergunning Karekietenstraat 18

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Ann Lombaerts, Karekietenstraat 18, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het bouwen van een zwemvijver en houten terras,

voor het perceel, gelegen Karekietenstraat 18, kadastraal gekend:

Wevelgem 1ste afdeling, sectie A, nr. 0452R.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juni 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.