Vergunning Jan Breydelstraat 75

Gepubliceerd op Dinsdag 02 maart 2021

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Timothy Carrein, Jan Breydelstraat 75, 8560 Wevelgem, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het verbouwen van een eengezinswoning,

voor het perceel, gelegen Jan Breydelstraat 75, kadastraal gekend:

Wevelgem 2de afdeling, sectie B, nr. 0635F3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 februari 2021 beslist om een vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.