vergunning Ieperstraat 80-82

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Nicolas Devolder, Ieperstraat 80, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het isoleren en bekleden van de straatgevel,

voor het perceel, gelegen Ieperstraat 80-82, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie A, nr. 0419G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 oktober 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.