vergunning Ieperstraat 31

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Kevin Lecointre, Ieperstraat 31, 8560 Wevelgem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het vervangen van de garage,

voor het perceel, gelegen Ieperstraat 31, kadastraal gekend:

Wevelgem 4de afdeling, sectie A, nr. 0398K.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 april 2019 beslist om een  vergunning voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.