vergunning Hondschotestraat 29-31

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Coleta Vandeputte, Jan-Baptist De Jonghestraat 9, 8500 Kortrijk heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag gaat over het vellen van een bomenrij,

voor het perceel, gelegen Hondschotestraat 29-31, kadastraal gekend:

Wevelgem 3de afdeling, sectie D, nr. 0030H.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 september 2019 beslist om een  vergunning onder voorwaarden voor onbepaalde duur af te geven.

De beslissing ligt tot 30 dagen na de beslissingsdatum ter inzage bij de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening.